Dodatkowy zarobek na emeryturze – ile można dorobić?

0
551
Dodatkowy zarobek na emeryturze - ile można dorobić?

„W emeryturze nie ma nic złego, pod warunkiem, że nie dopuścimy, aby nam przeszkadzała w pracy” – zdanie wypowiedziane przez Benjamina Franklina idealnie opisuje sytuację wielu osób odchodzących na emeryturę.

Coraz częściej osoby wykonujące zawody, umożliwiające przejście na wcześniejszą emeryturę, decydują się na takie rozwiązanie. Mając dużo więcej wolnego czasu, często emeryci decydują się na podjęcie dodatkowej pracy. Na uwadze należy mieć kwestię, ile można dorobić na emeryturze. Przekroczenie określonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych limitu bezpiecznych zarobków, może skutkować zmniejszeniem, a nawet zawieszeniem wypłaty świadczeń emerytalnych.

Ustalane przez ZUS limity zmieniają się i zależą od podanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w minionym kwartale.
Bieżący limit zarobków obowiązuje od 1 grudnia 2018 do 28 lutego 2019 roku i ustalony został w oparciu o dane z III kwartału roku 2018.

Zatem ile można dorobić na emeryturze, aby nie stracić części lub całości przysługujących świadczeń?
W analizie zagadnienia zwracamy uwagę tylko na przychody uzyskane przez emeryta z działalności, od której odprowadzane są obowiązkowo składki na ubezpieczenie społeczne, czyli m.in. z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, pozarolniczej działalności, z wynagrodzenia członka rady nadzorczej, mandatu posła i senatora.
Kwota przychodu z tych działalności nie może przekroczyć 70% wartości podanej jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie, obecnie jest to kwota 3206,20 zł. Gdy przychód jest większy ZUS może zmniejszyć wartość wypłacanej emerytury.
Całkowite zawieszenie wypłaty świadczeń następuję, gdy wartość uzyskanego przychodu osiągnie poziom równy 130% przeciętnego wynagrodzenia, obecnie wynosi ona 5954,30 zł.
Należy mieć na uwadze, że kwoty ile można dorobić na emeryturze ulegają częstym zmianom.

Ustalone limity nie dotyczą osób, które uzyskały wiek emerytalny i posiadają prawo do emerytury lub częściowej emerytury. Takie osoby mogą dorabiać do emerytury bez żadnych ograniczeń i konsekwencji.

http://www.kmhs.pl/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ